Rozvrh hodín

11. september 2022

Na portáli školy v  časti "Pre žiakov"  nájdete  aktuálny rozvrh hodín na školský rok 2022/2023.

Rozvrh hodín na školský rok 2022/2023 je vytvorený v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 223/2022 Z. z., podľa ktorej sa školské vyučovanie začína 1. vyučovacou hodinou (rušia sa tzv. nulté hodiny).