Záložka do knihy spája školy

19. október 2022

 „Záložka do knihy spája školy“

V spolupráci so ZK GZ sme sa aj tento školský rok zapojili do aktivity „Záložka do knihy spája školy“ pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Je to česko-slovenský projekt, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom záložiek do kníh. Žiaci na hodinách literatúry vyrábali  záložky do knihy  ľubovoľnou technikou. Veríme, že záložky sa naším českým partnerom zo ZŠ Jistebník  budú páčiť.