Aktuality

Pravidlá pre školy od 19. 4. 2021

Pravidlá a ich vysvetlenie platné pre školy od 19. 4. 2021

Okresné kolo matematickej olympiády

Aj v čase dištančného vzdelávania sa naši úspešní riešitelia školského kola (Tomáš Šanta 6.B, Michaela Čuhaničová 8.A a Richard Hrešo 8.A) zúčastnili okresného kola matematickej súťaže. Čítajte viac...

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Čítajte viac ... aj v sekcii PRE RODIČOV

2% z dane

Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok 2% z daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov. Pozrite priložené vyhlásenie.

Už ste sa sčítali?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prebieha v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní (www.scitanie.sk).

Prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 8. 3. 2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Táto zložitá doba nás preniesla do online prostredia, do dištančného vzdelávania, do online súťaží. Zúčastnili sme sa online súťažného okresného kola Dejepisnej olympiády. Čítajte viac ...

Návrat žiakov do škôl

Základné školy v Michalovciach obnovia vyučovanie od 2. 3. 2021. Čítajte viac ...