Rozprávka je vstupnou bránou do ríše snov

28. február 2023

„Rozprávka je vstupnou bránou do ríše snov“

22.02.2023 sa v rámci hodín literatúry uskutočnila beseda o knihách Roalda Dahla v spolupráci so ZK GZ. Roald Dahl  patrí k veľmi originálnym autorom detskej literatúry a jeho viaceré diela sa stali predmetom filmového spracovania.

Žiaci 5.B sa so svojimi zážitkami z prečítaných kníh podelili s „tetou knižničnou“ (p. Eva Ondová). Najobľúbenejšie knihy boli Matilda, Charlie a továreň na čokoládu, Kámoš obor, Akčantyrok, Hastrošovci, Čarodejnice, Fantastický pán Lišiak ...