eTwinning projekt: Príbeh môjho jedla

06. február 2023

Projekt eTwinning: Príbeh môjho jedla

Cieľom tohto medzinárodného projektu je vytvárať u žiakov zdravý postoj k jedlu, spoznávať tradičné jedlá iných krajín a priblížiť naše tradičné jedlá našim zahraničným partnerom. Porovnávajú stravovacie zvyklosti tínedžerov z rôznych krajín. Počas práce na projekte žiaci vidia pozitíva a negatíva fastfoodových jedál a klasických varených jedál. Navrhujú možnosti ako zbytočne neplytvať jedlom a ako naložiť so zvyškami jedál. Žiaci vytvárajú plagát a logo pre tento projekt. Počas práce na projekte si žiaci okrem svojich komunikačných zručností ale aj zručnosti s prácou s informačnými technológiami. vybavenie projektu je aj nástenka v priestoroch školy.

Do projektu sú zapojené základné školy z Turecka, Gruzínska, Grécka, Albánska, Rumunska, Talianska, Jordánu a Lotyšska. Projekt trvá od novembra 2022 do júna 2023.