PRÁVA DETÍ - šiesty ročník školského kola

07. február 2023

PRÁVA DETÍ – šiesty ročník školského kola.

Žiaci šiesteho ročníka sa zapojili do školského kola súťaže Práva detí.

Na hodinách občianskej náuky si rozšírili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa a následne každý žiak ilustroval ľubovoľné právo podľa vlastných predstáv. O víťazoch rozhodla porota žiakov 9.B triedy. Počas hlasovania si zaspomínali na túto aktivitu, pred tromi rokmi ju tvorili oni, na práva, ktoré ilustrovali, ale aj na ceny, ktoré získali. Potešili sa, že teraz môžu byť porotcami oni. Víťazné práce budú ocenené a vystavené na nástenke vo vestibule školy. Následne budú zaradené do albumu práv dieťaťa, v ktorom sa už nachádzajú víťazné práce z predchádzajúcich piatich ročníkov súťaže. Stanú sa učebnou pomôckou pre budúcich šiestakov. Šiestakom a deviatakom ďakujeme, víťazom blahoželáme.


1. miesto Denis Tóth VI. B trieda Právo na rovnosť bez rozdielov
2. miesto Adam Homa VI. B trieda Právo na vzdelanie, hru a zábavu
3. miesto Nela Chvostaľová VI. A trieda Právo na lásku a porozumenie
3. miesto Kevin Sebastian Homišan VI. B trieda Právo na rovnosť