Správna voľba povolania - Študuj v kraji

09. február 2023

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – ŠTUDUJ V KRAJI

9. februára 2023 sa žiaci 8. a 9. ročník zúčastňujú na prezentačnej výstave stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – študuje v kraji. Výstavu pripravil odbor školstva Košického samosprávneho kraja. Prezentovali sa SŠ okresov Michalovce a Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Aktivita sa konala v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Žiakom boli poskytnuté propagačné materiály, informácie k jednotlivým odborom aj k duálnemu vzdelávaniu.

Ďakujeme.