Aktuality

Vyhlásenie volieb do Rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 Z.z. na základe ukončenia volebného obdobia Rady školy pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce, riaditeľ školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Milí rodičia, milí žiaci, dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 8:30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy, Školská 2, Michalovce.

Dobrovoľné testovanie žiakov

Na začiatku školského roka ministerstvo školstva umožní dobrovoľné testovanie žiakov na školách a v domácom prostredí.

Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2021/2022

Prečítajte si, čo všetko potrebujú naši budúci prváci ...

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

Skončil ďalší nezvyčajný školský rok.

Informácia o Dotáciách na stravu

Prinášame Vám informáciu o novom usmernení ohľadom dotácií na stravu.

O Z N A M

Z dôvodu ukončenia školského roka 2020/2021 a polročnej uzávierky je odhlásenie zo stravy možné do 28.6.2021 do 14.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

8. jún - Deň najlepších priateľov

Hovorí sa, že priateľ je ten, kto o tebe všetko vie, a predsa ťa má rád. 8. jún je Dňom najlepších priateľov.

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 16. 8. do 20. 8. 2020. Čítajte viac ...