Čítame pre radosť

07. november 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 09. 2023 vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“. V pondelok nám z ministerstva školstva prišla skvelá správa,  že naša škola bola úspešná v rámci tejto výzvy. Získali sme 1000 eur na zriadenie alebo doplnenie triednych  knižníc v triedach prvého a druhého ročníka základnej školy.

Veríme, že triednymi knižnicami sa nám podarí posilniť pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu a budeme tak budovať čitateľské sebavedomie a zručnosti žiakov 1. a 2. ročníka. Knihy budeme vyberať tak, aby boli pre deti atraktívne, posilnili ich motiváciu hľadať v knihe zážitok a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín.

Vďaka knihám nerozvíjame u  detí len poznanie, ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta. Tí, ktorí  prinášajú deťom pozitívne skúsenosti s knihami a čítaním, im tak dávajú základy lásky ku knihám, čítaniu i učeniu. 

Správny výber kníh do triednej knižnice je predpokladom k tomu, aby sa deti stali samostatnými čitateľmi.