LEN SI TO PREDSTAV, AKÉ TO JE, VECI SI LEN PREDSTAVOVAŤ!

22. november 2023

 LEN SI TO PREDSTAV, AKÉ TO JE, VECI SI LEN PREDSTAVOVAŤ!

Od 25.09.2023 sa v priestoroch našej školy konala verejná zbierka Biela pastelka, ktorá funguje pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej cieľom bolo finančne podporiť ľudí so zrakovým postihnutím. Plní odhodlania pomôcť dobrej veci sa dobrovoľníci  z IX. A triedy angažovali a vybrali medzi zamestnancov školy a spolužiakov. Zbierali finančné príspevky do určených pokladničiek a ako malú pozornosť rozdávali darcom biele pastelky. Podarilo sa im vyzbierať krásnu sumu 170,77 eur. 

Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska veľmi pekne ďakuje za ochotu zapojiť sa do zbierky a všetkým za ich podporu. Finančné prostriedky budú použité v súlade s poslaním zbierky na zlepšenie samostatnosti ľudí so zrakovým postihnutím.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť zbierku Biela pastelka 2023.