Správna voľba povolania - študuj v kraji

01. november 2023

Správna voľba povolania - študuj v kraji

Košický samosprávny kraj pripravil pre žiakov ZŠ prezentačnú výstavu stredných škôl s názvom Správna voľba povolania - študuj v kraji. 

Aktivita sa uskutočnila 25. októbra 2023 v športovej hale Gymnázia Pavla Horova a v rámci kariérového poradenstva sa jej zúčastnili aj naši žiaci 8. a  9. ročníka. Žiakom boli poskytnuté informácie o stredných školách  okresov Michalovce a Sobrance, jednotlivých odboroch,  duálnom vzdelávaní a propagačné materiály. Žiaci pozitívne hodnotili najmä možnosť získať odpovede na  otázky priamo od študentov daných škôl. Veľmi nás potešilo, koľko našich bývalých žiakov ako úspešných študentov  bolo  do  prezentácie stredných škôl zapojených.

Žiaci so záujmom o štúdium na Strednej zdravotníckej škole sa zúčastnili  DOD na SZŠ. Absolvovali prehliadku priestorov školy, odborných učební jednotlivých študijných odborov, získali informácie o študijných odboroch, vybavení a materiálnom zabezpečení školy a taktiež informácie o prijímacom konaní.

Deň venovaný profesijnej orientácii našich žiakov pokračoval triednickou hodinou. Prostredníctvom pracovných listov z portfólií si žiaci zaznamenali nové informácie a vytýčili si úlohy, ktoré ich čakajú pred podaním prihlášok na stredné školy.