Pravda o drogách

05. december 2023

PRAVDA O DROGÁCH

Drogy ničia milióny ľudských životov. Preto bol mesiac november na našej škole venovaný spoznávaniu rizík, ktoré so sebou ich užívanie prináša. Aby sme sa vyhli závislosti od drog a  mohli sme pomôcť tým, ktorí ich smrteľnému čaru i napriek varovaniam podľahli, potrebujeme poznať pravdivé informácie. Žiaci sa pod vedením svojich vyučujúcich a triednych učiteľov venovali tejto problematike z pohľadu škodlivosti na ich organizmus. Po diskusii v skupinách spísali zoznam výhod a nevýhod fajčenia a užívania nikotínových vrecúšok. Ekonomickú stránku užívania drog si prešli v rámci matematiky. Pozreli si film „Zrodila sa hviezda“, po ktorom nasledovala beseda a projektová práca. Na hodinách cudzích jazykov tvorili návrhy protidrogových a motivačných sloganov. Pieseň „Nikdy nezober drogu“ bola témou na hodine literatúry. Na hodinách telesnej výchovy spoznali, že najlepšou drogou je zdravý pohyb a športové súťaženie, ktoré zároveň vytvárajú aj priateľské vzťahy medzi súťažiacimi. Žiaci šiesteho ročníka absolvovali pútavú protidrogovú prednášku združenia Slovensko bez drog, súčasťou ktorej bola aj živá diskusia. Prednášateľ so žiakmi rozobral témy: ako fungujú drogy v tele a ako vplývajú na myseľ; kto z drog naozaj profituje; prečo si ľudia drogy kupujú; ako drogy trvale menia emócie človeka. Cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov úplné porozumenie toho, prečo drogy nie sú skutočným riešením problémov a situácií. Zároveň im ukázať cestu k tomu,  ako môže byť každý človek v živote naozaj šťastný.