Aktuality

Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021.

Rozhodnutie krízového štábu mesta Michalovce

Deti do materských škôlok a základných škôl v pondelok 8. 2. 2021 nenastúpia. Predpokladaný návrat detí do škôl je po jarných prázdninách v pondelok 1. 3. 2021.

Školská dochádzka žiakov 1. stupňa od 8. 2. 2021

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak sa školská dochádzka bude riešiť nasledovne .... Čítajte viac

Návrat žiakov do škôl, testovanie.

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ materských a základných škôl otvára od 8. februára 2021 výchovnovzdelávací proces vo všetkých materských školách, v základných školách pre žiakov 1. - 4. roč. a základnej umeleckej škole individuálnej forme pre žiakov 1. - 4. roč. K zabezpečeniu otestovania zamestnancov a zákonných zástupcov detí /žiakov Mesto Michalovce ako zriaďovateľ škôl otvorí mimo už otvorených MOM aj MOM na týchto základných školách. Čítajte viac...

Termíny prijímacieho konania na stredné školy

Prijímacie konanie. Aktualizované k 27.01.2021.

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie v 1. polroku školského roka 2020/2021

Hodnotenie žiakov na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Víkendové antigénové testovanie na COVID-19

Základná škola, Školská 2, Michalovce je jedným z trinástich odberových miest, ktoré budú otvorené počas víkendu v Michalovciach. Ak sa chcete vyhnúť čakaniu v rade, objednajte sa na testovanie vopred. Čítajte viac ...

Termíny prijímacieho konania na stredné školy

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v týchto termínoch...

Vianočný príbeh našej školskej jedálne

Pozrite si v galérii zmenu našej jedálne :-)

Vzdelávanie od 18. 1. 2021

Od pondelka 18. 1. 2021 pokračuje do odvolania dištančná vyučba na 1. a 2. stupni.