Aktuality

Kamzíčatá vyrazili za ďalšími dobrodružstvami

Tentoraz to bolo na Viniansky hrad. Hoci počasie nám veľmi neprialo, užili sme si to na 98% (2% stiahol Riško za to, že si hore nemohol kúpiť suveníry usmievavý ).

Povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách

informácie v súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení s účinnosťou od 25.11.2021.

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa tento školský rok konalo v dvoch termínoch. 15.novembra 2021 súťažili žiaci 4. až 7. ročníka v kategórii 1A. 16. novembra 2021 súťažili žiaci 8. a 9. ročníka v kategórii 1B.

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Aj 8.B sa svojimi aktivitami zapojila do tejto prevencie. Cieľom tohtoročných aktivít bolo zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie žiakov o legálnych aj nelegálnych drogách.

Nástup žiakov do školy po jesenných prázdninách

Nástup žiakov do školy po jesenných prázdninách je dňa 2. 11. 2021 (utorok). Od tohto dátumu bude na škole prebiehať prezenčná forma vzdelávania žiakov. V prevádzke bude aj školská jedáleň.

Záložka spája školy

Sme radi, že sme sa mohli opäť zapojiť do česko-slovenského projektu Záložka spája školy. Naši žiaci sa s radosťou zhostili tvorby krásnych záložiek. S niektorými z nich sa lúčili len s ťažkým srdcom. Veríme, že naše záložky potešia partnerskú školu.

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy, Školská 2, Michalovce podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách udeľuje riaditeľské voľno žiakom školy od 25. 10. 2021 do 27. 10. 2021 vrátane z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie ohľadom ochorenia COVID 19.

VYHLÁŠKA 250. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (1.10.2021)

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2021. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

Cezpoľný beh

Vo štvrtok 23. 9. 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvej tohtoročnej športovej súťaži - cezpoľnom behu. Napriek tom, že naši žiaci súťažili proti stredoškolákom, v štartovom poli sa nestratili.