Zelená oáza II.

30. november 2022

Mesto Michalovce v rámci grantového systému v roku 2022 podporila projekt Zelená oáza II. bodkou vo výške 300 eur. Rodičovský klub pri Základnej škole Školská 2 Michalovce spolufinancovalo projekt sumou vo výške 60 eur.

Obom darcom dakujeme.

V mesiaci jún 2022 sme vytvorili „zelenú oázu“ v areáli školy v átriu medzi školskými pavilónmi. Z prostriedkov projektu bol zakúpený drevený nábytok - veľký okrúhly borovicový stôl s úpravou do exteriéru, spojený s 8 sedadlami. používať oázy je bylinná záhrada, o ktorú sa starajú žiaci školy. Vytvorená oáza slúži jednak počas vyučovania výchovných predmetov, biológie, ale tiež pre potreby školského klubu a záujmovej činnosti.