BUBNOVAČKA alebo ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ !

23. november 2023

BUBNOVAČKA alebo ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ !

Prvým krokom v boji proti násiliu je, že si priznáme, že násilie na deťoch ozaj existuje. Prečo je Bubnovačka v novembri? 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Naši žiaci sa na zimnom štadióne spojili s deťmi z rôznych škôl, aby spolu s organizátormi podporili tému väčšej ochrany detí pred násilím a poukázali tak na potrebu prevencie.