Váženie odpadu zo školskej jedálne

14. apríl 2022

Váženie odpadu.

Prvé váženie 56 kg.
Členovia Kolégia Zelenej školy vykonali váženie biologického odpadu v školskej jedálne, kde pri prvom vážení bolo 56 kg odpadu, čo predstavuje 20,22 % odpadu na žiaka.
Druhé váženie 38 kg.
Členovia kolégia Zelenej školy vykonali váženie biologického odpadu, kde bolo 38 kg odpadu, čo predstavuje 13,72 % odpadu na žiaka. 
Druhé váženie dopadlo oveľa lepšie, nakoľko prebehlo po úprave jedálneho lístku, ktorý kolégium Zelenej školy odovzdalo vedúcej kuchyne. Tieto pripomienky boli zapracované do nového jedálneho lístka.
Tretie váženie 13 kg.
Členovia kolégia Zelenej školy vykonali tretie váženie biologického odpadu v školskej jedálni, kde bolo zistené 13 kg odpadu, čo predstavuje 4,69 % odpadu na žiaka. Môžeme konštatovať, že aktivita kolégia Zelenej školy ohľadom zníženia biologického odpadu úpravou jedálneho lístku mala zmysel.