Európsky týždeň boja proti drogám na 2. stupni

28. november 2021

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

Problém drog sa dotýka hlavne mladých ľudí, teda populácie, ktorá je najviac zraniteľná, u ktorej vytvára a formuje budúce hodnoty a postoje. Najmä premyslená a dôsledná prevencia v školách predstavuje najefektívnejší spôsob ochrany. Naša škola sa aj tento rok zúčastnila Európskeho týždňa boja proti drogám. Učitelia pripravili pre žiakov rôzne zaujímavé záujmové aktivity: doplňovačky, kresba, maľba, koláž, výroba plagátov s protidrogovou témou a návrh opatrení na riešenie závislostí.