Štúrov Zvolen

16. máj 2022

Štúrov Zvolen

Súťaž v rétorike, ktorá  pomáha vytvárať  vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíja ich nadanie a kreativitu. Učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Po vynútenej pauze sa aj žiaci našej školy zapojili do tejto náročnej súťaže v rétorike.

Peter Mižák  v konkurencii súťažiacich  z okresov Michalovce a Sobrance vybojoval v 1. kategórii  1. miesto v regionálnom kole tejto súťaže.

Blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen.