Učíme sa vonku

20. september 2023

Učíme  sa vonku

         Členovia kolégia Zelenej školy navštívili 13.09.2023 Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť v Michalovciach. Osvojili si nové vedomosti vďaka odborníkom, ktorí sa venujú  tejto oblasti. Získali sme nové informácie o náročnej práci vodárov, o výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody. Bolo veľmi zaujímavé vidieť a dokonca aj cítiť ako funguje odpadové hospodárstvo, prevádzka kanalizácií a čistiareň odpadových vôd.