Projekt Enviro škola

19. jún 2023

Naša škola v rámci projektu Enviro škola získala prostredníctvom firmy CELESTE bezplatné poukazy pitného režimu pre žiakov.

Projekt orientuje žiaka k pitnému režimu neperlivou vodou, znižovaniu konzumácie sladkých nápojov a PET odpadu. Vyzdvihuje kvalitu vody z vodovodu.

Účasť žiakov na projekte je dobrovoľná.