Výučba biológie na Morskom oku

29. apríl 2024

Medzi poslednými aktivitami Zelenej školy bola naplánovaná prednáška a výučba biológie v národnej prírodnej rezervácii Morské oko, v chránenej krajinnej oblasti  Východné Karpaty.

Počasie nám prialo a poskytlo nám ideálne podmienky na spoznávanie prírody. Šťastie sme mali aj na chránené druhy živočíchov, hneď na parkovisku nás čakala salamandra škvrnitá, obďaleč užovka obojková.  Z chodníčka pre turistov bolo v priezračnej vode vidieť ryby žijúce v jazere. Zamestnanec CHKO Vihorlat nám poskytol zaujímavé informácie o vzniku jazera,  o stupňoch ochrany prírody a o tom ako sa v nich správať, o aktuálnych rozmeroch jazera, flóre a faune v jeho okolí. Prešli sme interaktívne aktivity na náučných tabuliach a oddýchli sme si pri opekačke pri lesníckej chate. Pri príjemnom posedení sme sa zhromaždili, aby sme si zrekapitulovali certifikačné obdobie Zelenej školy a zopakovali si metodiku 7 krokov tejto školy. Celý deň strávený v prírode bol nielen vzdelávací, ale aj inšpiratívny a nezabudnuteľný. Tešíme sa na ďalšie podobné zážitky, ktoré nám príroda ponúka.