Aktuality

Záložka do knihy spája školy

V spolupráci so ZK GZ sme sa aj tento školský rok zapojili do aktivity "Záložka do knihy spája školy" pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Je to česko-slovenský projekt, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom záložiek do kníh. Čítajte viac ...

Návšteva Hvezdárne v Michalovciach

Z príležitosti Svetového kozmického týždňa, sme dňa 12.10.2022 so žiakmi 5.A a 5.B triedy navštívili Hvezdáreň v Michalovciach. Čítajte viac ...

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy Školská 2 Michalovce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje žiakom Základnej školy Školská 2 Michalovce z dôvodu účasti učiteľov na metodických dňoch riaditeľské voľno dňa 14. októbra 2022 (piatok). Čítajte viac ...

Blokové vyučovanie na ranči Klokočina

Žiaci 1. ročníka absolvovali blokové vyučovanie na ranči Klokočina. Jazdenie na koni, obhliadka zvierat, netradičné vyučovanie a deň strávený v prírode na čerstvom vzduchu. Aj takéto krásne dni zažívame na V.ZŠ :). Čítajte viac...

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov (26.9.2022), bol aj tento rok plný tvorenia. Poukázali sme na dôležitosť ovládania cudzieho jazyka, na rôznorodosť reči a národov. Čítajte viac ...

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín na školský rok 2022/2023 je vytvorený v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 223/2022 Z. z., podľa ktorej sa školské vyučovanie začína 1. vyučovacou hodinou (rušia sa tzv. nulté hodiny).

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Milí rodičia, milí žiaci, dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8:30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy, Školská 2, Michalovce. Čítajte viac ...

Poďme športovať !!!

Počas školského roka telocvičňu ZŠ Školská 2 nevyužívajú len žiaci školy, ale aj predškoláci zo susednej IV. materskej školy, Školská 5. Pod vedením p. učiteľa J. Vetrecina a p. učiteľky K. Germuškovej navštevovali športový krúžok pod názvom Poďme športovať!!!.

Zelená škola

Základná škola Školská 2 Michalovce získala v rámci certifikačnému programu medzinárodný certifikát "Zelená škola". Poďakovanie za tento úspech patrí všetkým zúčastneným na tomto procese, hlavne koordinátorovi programu Mgr. Jánovi Štofilovi.

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 15. 8. do 19. 8. 2022.