Aktuality

Fotovoltický zdroj od SPP, a.s.

Slnečnú energiu ako čistý a obnoviteľný zdroj energie bude môcť vďaka pilotnému projektu SPP využívať aj naša základná škola. Fotovoltický zdroj od SPP umožní škole výrazne znížiť jej súčasné náklady na elektrickú energiu. Čítajte viac ...

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia! Slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2024 v čase od 14.00 do 17.00 hod. Čítajte viac...

Veľkonočné prázdniny

Termín veľkonočných prázdnin: od 28. 3. 2024 do 2. 4. 2024 (vrátane). Začiatok vyučovania po prázdninách je 3. 4. 2024 (streda). Prajeme príjemné sviatky.

Veľkonočné upratovanie

Začiatkom jari sme sa rozhodli urobiť niečo dobré nielen pre nás, ale aj pre naše okolie. Spolu so žiakmi druhého stupňa sme sa rozhodli zbierať odpadky v okolí školy a pri našej obľúbenej vodnej lokalite - jazierko Baňa. Čítajte viac...

Zmena výšky príspevkov na stravu od 1. 4. 2024

V súlade s podkladmi, ktoré boli zaslané zo školských jedálni pri základných a materských školách a celkových nákladov na prevádzku školských jedálni k výpočtu réžie na rok 2024 a v súlade s poslednými zmenami vo finančných pásmach od 1. 1. 2023 oznamujeme stravníkom zmenu výšky príspevkov na stravu od 1. 4. 2024. Čítajte viac ...

Príprava záhonov

Vyvýšené záhony predstavujú nielen estetický prírastok v školskom prostredí, ale aj výbornú príležitosť pre žiakov čo-to sa naučiť o pestovaní rastlín a starostlivosti o záhradu. Čítajte viac...

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 12.03.2024 sa v CZŠ svätého Michala v Michalovciach konal 52. ročník OK geografickej olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 115 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách (5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník). Žiaci riešili úlohy z teoretickej časti, z poznatkov o miestnej krajine a nakoniec museli preukázať svoje praktické zručnosti pri práci s atlasom. Čítajte viac...

Ekonomická olympiáda

V rámci finančnej gramotnosti sa aj naši ôsmaci a deviataci zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády. V tomto ročníku sa zapojilo 6000 žiakov z 214 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Medzi 50 najlepších súťažiacich sa v rámci Košického kraja prebojovali títo žiaci z našej školy Tomáš Šanta, Filip Sivák a Jana Midlíková. Srdečne blahoželáme k úspechu!

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 /Školský zákon/ Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň 20. 3. 2024 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka. Čítajte viac ...

PRÁVA DETÍ - školské kolo

Všetci žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili školského kola súťaže Práva detí. Po oboznámení sa s právami, každý žiak jedno právo vyjadril ilustráciou. Žiaci deviateho ročníka rozhodli, ktoré práce sa im páčia najviac. Čítajte viac ...