Fotovoltický zdroj od SPP, a.s.

10. apríl 2024

Slnečnú energiu ako čistý a obnoviteľný zdroj energie bude môcť vďaka pilotnému projektu SPP využívať aj naša základná škola. Fotovoltický zdroj od SPP umožní škole výrazne znížiť jej súčasné náklady na elektrickú energiu. Po vykonaní úspešnej technickej obhliadky a  funkčnej skúšky zo strany VSD, a.s. je od 10. 4. 2024 tento zdroj energie na našej škole v prevádzke