Nenávistné prejavy - preventívna aktivita

19. február 2024

Nenávistné prejavy sa v súčasnosti stali často skloňovaným pojmom. Podnecujú vznik predsudkov a sú často využívané na podkopávanie jednoty, tolerancie a súdržnosti, ako aj na eskalovanie napätia medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, s cieľom vytvoriť obraz „nepriateľa“, a tým ho zbaviť ľudskej dôstojnosti a následne ospravedlniť na ňom páchané násilie.

Našici mali možnosť zúčastniť sa preventívnej aktivity Informačné kancelárie pre obete trestných činov Košice, počas ktorých získali užitočné informácie. Napríklad: čo je cieľom nenávistných prejavov, kto sú najčastejšie obete týchto prejavov a aké sú ich následky pre obeť. Naučili sa, ako sa dá predchádzať nenávistným prejavom. Dokážu správne reagovať, ak sa svedkami nenávistného prejavu a vedia, kde môžu požiadať o pomoc.