PRÁVA DETÍ - školské kolo

15. marec 2024

PRÁVA DETÍ – školské kolo
 
Všetci žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili školského kola súťaže Práva detí. Po oboznámení sa s právami, každý žiak jedno právo vyjadril ilustráciou. Žiaci deviateho ročníka rozhodli, ktoré práce sa im páčia najviac. Víťazné práce sú zverejnené aj na nástenke vo vestibule školy. Ceny budú odovzdané na hodine OBN. Víťazom blahoželáme.
 
1. miesto
 
M. Demčáková VI. B - Právo na zdravotnú starostlivosť
 
2. miesto
 
P. Kertészová VI.A – Právo na vzdelanie
S. Rohaľ VI.A – Právo na rodinu a lásku
 
3. miesto
 
J. Midlík VI. B – Právo na jedlo a vodu