Riaditeľské voľno

15. marec 2024

Riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 /Školský zákon/ Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň 20. 3. 2024 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka.

Vyučovanie na I. stupni bude prebiehať podľa rozvrhu na daný deň. Zároveň bude zabezpečená prevádzka v školskom klube a prevádzka školskej jedálne.