Ekonomická olympiáda

16. marec 2024

V rámci finančnej gramotnosti sa aj naši ôsmaci a deviataci zúčastnia školskej koly Ekonomickej olympiády. V tomto ročníku sa zúčastňuje 6000 žiakov z 214 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska.

Medzi 50 najlepších súťaží sa v rámci Košického kraja prebojovali títo žiaci z našej školy Tomáš Šanta, Filip Sivák a Jana Midlíková.

Srdečne blahoželáme k úspechu!