Príprava záhonov

25. marec 2024

Vyvýšené záhony predstavujú nielen estetický prírastok v školskom prostredí, ale aj výbornú príležitosť pre žiakov čo-to sa naučiť o pestovaní  rastlín a starostlivosti o záhradu.

Žiaci sa aktívne podieľali na príprave pôdy a plánovaní výsadby. Po dokončení príprav a výbere vhodných semien pre záhradu ich žiaci postupne siali do záhonov. Táto jarná aktivita nielenže poskytla príležitosť pre aktivitu na čerstvom vzduchu, ale aj možnosť získať poznatky o rôznych druhoch rastlín, ich  potrebách a optimálnych podmienkach pre rast a kvitnutie. Počas práce sme tiež zdôraznili význam zachytávania dažďovej vody jej využitia na závlahu rastlín. Naše budúce rastlinky budeme polievať zachytenou dažďovou vodou.

Veríme, že toto zážitkové učenie a tímová práca prispeli nielen k vylepšeniu školského prostredia, ale aj environmentálnej zodpovednosti a záujmu o záhradníctvo medzi našimi žiakmi.