Okresné kolo geografickej olympiády

19. marec 2024

Okresné kolo geografickej olympiády
Dňa 12.03.2024 sa v CZŠ svätého Michala v Michalovciach konal 52. ročník OK geografickej olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 115 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách (5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník).
Žiaci riešili úlohy z teoretickej časti, z poznatkov o miestnej krajine a nakoniec museli preukázať svoje praktické zručnosti pri práci s atlasom. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov vo všetkých kategóriách. V kategórii E sa na treťom mieste umiestnil žiak 9. A triedy Filip Babinčák,  ktorý postupuje do krajského kola. Krajské kolo sa uskutoční 16.04.2024 v Košiciach. Filipa pri tejto príležitosti  privítal aj náš pán riaditeľ, zablahoželal mu k jeho úspechu, odovzdal diplom a knižnú odmenu. 
Touto cestou by som chcela pochváliť našich „mladých geografov“ a Filipovi prajeme veľa šťastia a úspechov.
                                                                                                                     Mgr. Z. Angušová