Aktuality

Výsledky voľby členov Rady školy za rodičov.

Dňa 16. 9. 2021 sa uskutočnila opakovaná voľba členov Rady školy za rodičov. Výsledky tejto opakovanej voľby sú uvedené v Zápisnici z volieb členov Rady školy za rodičov. Úspešným kandidátom gratulujeme a tešíme sa na aktívnu spoluprácu. Čítajte viac...

Voľby do Rady školy

Dňa 13. 9. 2021 sa v prvom kole voľby členov Rady školy za rodičov volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (rodičov). Preto sa musí uskutočniť opakované kolo voľby členov Rady školy za rodičov. Opakované kolo volieb sa uskutoční dňa 16. 9. 2021. Čítajte viac...

Domáce antigénové samotesty.

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí.

O Z N A M

Na základe prijatia opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. sp. zn.: OLP/8326/2020 nie je možné vydať stravu do obedára alebo vlastnej nádoby. Čítajte viac...

Vyhlásenie volieb do Rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 Z.z. na základe ukončenia volebného obdobia Rady školy pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce, riaditeľ školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky