Aktuality

Poďme športovať !!!

Počas školského roka telocvičňu ZŠ Školská 2 nevyužívajú len žiaci školy, ale aj predškoláci zo susednej IV. materskej školy, Školská 5. Pod vedením p. učiteľa J. Vetrecina a p. učiteľky K. Germuškovej navštevovali športový krúžok pod názvom Poďme športovať!!!.

Zelená škola

Základná škola Školská 2 Michalovce získala v rámci certifikačnému programu medzinárodný certifikát "Zelená škola". Poďakovanie za tento úspech patrí všetkým zúčastneným na tomto procese, hlavne koordinátorovi programu Mgr. Jánovi Štofilovi.

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 15. 8. do 19. 8. 2022.

Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Žiaci 7.A a 8.B triedy dňa 19. 5. 2022 navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. V atraktívnom prostredí sa žiaci interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom oboznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi.

Školské mlieko

Od začiatku školského roka sa naša škola opäť zapojila do programu "Školské mlieko" a to za účelom zvýšenia zdravej desiaty. Deti majú možnosť každý deň vybrať si z Brejkomatu jedno biele 3,5%tné mliečko úplne ZADARMO. (Prvé si musia vybrať biele mliečko)

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky