Doplnenie informácií k zápisu do 1. ročníka

08. apríl 2020

Vzhľadom na vzniknutú situáciu šírenia ochorenia COVID - 19 uprednostňujeme elektronické prihlásenie detí do 1. ročníka. Z tohto dôvodu prosíme zákonného zástupcu dieťaťa o vyplnenie prihlášky na stránke školy prístupnej na adrese https://www.5zs.sk/form.html (alebo si ju môžete stiahnuť ako pdf súbor tu)

Spôsoby  doručenia  elektronickej prihlášky:

  1. Vyplnenú a  vytlačenú elektronickú prihlášku podpíše zákonný zástupca vlastnoručne a pošle (naskenovanú, prípadne odfotografovanú) e-mailom na adresu školy   5zs@5zs.sk.
  2. Vyplnenú a  vytlačenú elektronickú prihlášku podpíše zákonný zástupca vlastnoručne a pošle poštou na adresu školy (ZŠ, Školská 2, 071 01 Michalovce), alebo osobne vhodí do poštovej schránky základnej školy ( pri vchode do budovy školy).
  3. Vyplnenú elektronickú prihlášku zákonný zástupca podpíše elektronicky a odošle na e-mailovú adresu školy 5zs@5zs.sk.

Po odoslaní vyplnenej elektronickej prihlášky je Vaše dieťa zapísané do 1. ročníka a každého zákonného zástupcu prihláseného žiaka budeme kontaktovať.