Aktuality

Začíname s obnovou Základnej školy na Školskej ulici v Michalovciach

Mesto Michalovce splnilo podmienky poskytnutia príspevku z Plánu obnovy a odolnosti podaným projektom s názvom "Obnova historickej budovy Základnej školy, školská 2 v Michalovciach", čím získalo finančné prostriedky na daný projekt vo výške 3 297 789,45 eur. V rámci Plánu obnovy a odolnosti mesto nemá žiadne povinné spolufinancovanie. Čítajte viac ...

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia! Slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2024 v čase od 14.00 do 17.00 hod. Čítajte viac...

Veľkonočné prázdniny

Termín veľkonočných prázdnin: od 28. 3. 2024 do 2. 4. 2024 (vrátane). Začiatok vyučovania po prázdninách je 3. 4. 2024 (streda). Prajeme príjemné sviatky.

Veľkonočné upratovanie

Začiatkom jari sme sa rozhodli urobiť niečo dobré nielen pre nás, ale aj pre naše okolie. Spolu so žiakmi druhého stupňa sme sa rozhodli zbierať odpadky v okolí školy a pri našej obľúbenej vodnej lokalite - jazierko Baňa. Čítajte viac...

Zmena výšky príspevkov na stravu od 1. 4. 2024

V súlade s podkladmi, ktoré boli zaslané zo školských jedálni pri základných a materských školách a celkových nákladov na prevádzku školských jedálni k výpočtu réžie na rok 2024 a v súlade s poslednými zmenami vo finančných pásmach od 1. 1. 2023 oznamujeme stravníkom zmenu výšky príspevkov na stravu od 1. 4. 2024. Čítajte viac ...

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky