Aktuality

Zbierame použitý olej - chránime prírodu

Naša škola sa zapojila do výnimočného projektu "OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU". Aby použitý olej neskončil vyliaty v prírode, v spolupráci s Olejkom budeme tento olej v Našej škole zbierať, aby sa z neho stalo biopalivo. Čítajte viac...

Návšteva Hvezdárne v Michalovciach

Dňa 23.11.2023 sa žiaci 5. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Michalovciach. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku a nazreli aj do jednotlivých priestorov hvezdárne, kde sme mohli obdivovať obrovský ďalekohľad. Čítajte viac...

BUBNOVAČKA alebo ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ !

Prvým krokom v boji proti násiliu je, že si priznáme, že násilie na deťoch ozaj existuje. Prečo je Bubnovačka v novembri? 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Naši žiaci sa na zimnom štadióne spojili s deťmi z rôznych škôl, aby spolu s organizátormi podporili tému väčšej ochrany detí pred násilím a poukázali tak na potrebu prevencie.

LEN SI TO PREDSTAV, AKÉ TO JE, VECI SI LEN PREDSTAVOVAŤ!

Od 25.09.2023 sa v priestoroch našej školy konala verejná zbierka Biela pastelka, ktorá funguje pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej cieľom bolo finančne podporiť ľudí so zrakovým postihnutím. Plní odhodlania pomôcť dobrej veci sa dobrovoľníci z IX. A triedy angažovali a vybrali medzi zamestnancov školy a spolužiakov. Zbierali finančné príspevky do určených pokladničiek a ako malú pozornosť rozdávali darcom biele pastelky. Podarilo sa im vyzbierať krásnu sumu 170,77 eur. Čítajte viac...

November - mesiac boja proti drogám

Vážení rodičia, v mesiaci november pravidelne venujeme zvýšenú pozornosť protidrogovej prevencii. Pre žiakov pripravujeme rôzne aktivity, ktoré vyvrcholia tretím novembrovým týždňom. Čítajte viac ...

všetky aktuality

Odkazy

Elektronická
prihláška

pozrieť

videá o škole

pozrieť

fotogalérie

pozrieť

edupage

pozrieť

edupage do mobilu

edupage do mobilu

staré stránky

staré stránky