Separačné nádoby v našej škole

05. máj 2020

Separačné nádoby v našej škole

Na základe dotácie z mesta Michalovce a za pomoci Rodičovského klubu sa nám podarilo zakúpiť separačné nádoby na triedený odpad. Sme radi, že odteraz budeme môcť separovať všetci a naučíme sa myslieť a žiť ekologicky.