Dni bez stresu

16. máj 2021

DNI BEZ STRESU

V rámci adaptačného obdobia vyzvala Žiacka školská rada žiakov, učiteľov a všetkých zamestnancov školy, ktorí sa zúčastňujú na jej chode, aby sa zapojili do aktivít Dní bez stresu.

Cieľom týchto dní bolo preklenúť obdobie návratu do prezenčnej výučby v pohodovej a veselej atmosfére.

Výzva žiackej školskej rady

Dni bez stresu

29. 04. 2021 – 07. 05. 2021

Pripojte sa k aktivitám Dní bez stresu:

Farebné dni– obliekame sa vo farbách daného dňa/ alebo si danú farbu nakreslíme na rúško:

Pondelok – modrá

Utorok – žltá

Streda – farby slovenskej trikolóry: biela, modrá, červená

Štvrtok – červená

Piatok – zelená

Veselší deň s vtipom– ilustrujeme vtip zo školského prostredia, nalepíme ho na dvere triedy z vonkajšej strany, aby si ho mohol prečítať každý, kto prejde popri dverách triedy. Vtip meníme každý deň, aby to bolo zaujímavé.

Usmievame sa.

Zdravíme sa navzájom- zdravíme sa zakaždým, keď sa stretneme, aj niekoľkokrát za deň.