Platby za ŠKD do konca kalendárneho roka 2020

15. október 2020

Vážení rodičia,

z dôvodu koncoročného zúčtovania financií Vás prosíme v novembrovej úhrade za Školský klub detí uhradiť dve platby súčasne (november+december) do 20. novembra 2020. V prípade akýchkoľvek zmien z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa uhradené poplatky automaticky presunú na nový kalendárny rok. Prosíme Vás o dodržanie termínu. 

Za pochopenie ďakujeme.