48. ročník predmetovej olympiády v geografii

04. december 2019

Dňa 03. 12. 2019 súťažili naši najlepší geografi v školskom kole 48. ročníka predmetovej olympiády v geografii. Žiaci predviedli svoje schopnosti  v teoretickej a v praktickej časti.

V tomto školskom roku nás v okresnom kole budú reprezentovať títo žiaci:

Tomáš Šanta z 5. B triedy, Katarína Šimková z 5. A triedy, Jakub Dobiaš zo 6. B triedy a Matej Karšňak zo 7. B triedy.

Predmetová komisia Človek a spoločnosť ďakuje všetkým účastníkom, blahoželá úspešným riešiteľom a postupujúcim do okresného kola praje veľa ďalších úspechov.