Spolu múdrejší

20. apríl 2021

Naša škola sa v mesiacoch apríl a máj zapojí  do rozvojového projektu „Spolu múdrejší“, ktorý spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  s cieľom pomôcť žiakom s doučovaním a upevňovaním učiva predovšetkým v hlavných predmetoch. Doučovanie bude prebiehať v popoludňajších hodinách. Prostredníctvom tohto projektu sa budeme snažiť rozvíjať sociálne kontakty žiakov a zvyšovať aj vnútornú motiváciu, ktorá má na učenie v školských podmienkach veľký význam.