Žiacka školská rada prevzala patronát nad kultúrou stolovania v školskej jedálni.

04. október 2020

Žiacka školská rada prevzala patronát nad kultúrou stolovania v školskej jedálni.


Žiacka školská rada si stanovila za cieľ vylepšiť kultúru stolovania v školskej jedálni. Každej triede 5. až 9. ročníka pridelila vlastné stoly,  ktoré budú jednotlivé triedy udržiavať v poriadku.
Žiacka školská rada bude priebežne hodnotiť jednotlivé stoly. Bude sa hodnotiť to, v akom poriadku ich žiaci po ukončení stolovania nechajú. Hodnotiť sa bude nasledovné: zasunuté stoličky, poriadok na stole ( odnesený riad a iné veci, ako servítky, zvyšky jedla a pod.). Do výsledného hodnotenia súťaže O najlepšiu triedu môže každá trieda získať v plnom počte 3 body.
Žiacka školská rada praje všetkým žiakom príjemné stolovanie v školskej jedálni, v čistom prostredí, o ktoré sa zaslúži každý žiak svojím disciplinovaným a kultivovaným správaním.