Usmernenie mesta Michalovce ohľadom základných škôl

31. marec 2020

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ škôl na území mesta vydalo 31. 3. 2020 usmernenie na základe ktorého:

  • od 1. 4. 2020 až do odvolania sa odpúšťajú príspevky za ŠKD (Školský klub detí)
  • od 1. 4. 2020 až do odvolania sa príspevky za CVČ (Centrum voľného času) neuhrádzajú