Geografická olympiáda

02. máj 2023

Geografická olympiáda

Dňa 31. 3. 2023 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Michala v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády (GO). Súťažilo sa v 3 kategóriách. V kategórii E – 8. a 9. ročník, žiak IX.B Jakub Dobiaš obsadil vynikajúce druhé miesto a tým si zabezpečil postup na krajské kolo GO, ktoré sa konalo dňa 26. apríla 2023 v Košiciach. Jakub sa na krajskom kole GO umiestnil na 17. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Jakubovi k dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.