Povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách

25. november 2021

S účinnosťou od 25.11.2021 v súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení zavádzajú zmeny: 

🔸povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,

🔸výnimka z nosenia rúšok platí pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov ( Vyhláska 262 [pdf] ).