Vianočná besiedka

20. december 2019

Vianoce sa blížia k nám,
ZŠ Školská 2 sa predstavuje Vám.
Vločky za oknami tíško poletujú,
príbeh o Mrázikovi rozprávajú.
Príbeh z ruskej krajiny
o krásnej Nastenke a Ivanovi.
O talenty u nás nie je núdza,
v každom sa nejaká postava prebúdza.
Po vystúpení na burze sa všetci zišli,
po zdravom pohostení v pokoji odišli.
Preto zo srdca želáme,
pokojné sviatky nech všetci máme.