Spolu múdrejší 3

15. február 2022

Spolu múdrejší 3

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.
Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.
„Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Naša škola je úspešným žiadateľom v tejto výzve a v mesiacoch január až  jún 2022 budú učitelia 1. stupňa a 2. stupňa  realizovať doučovanie žiakov, ktoré bude  zamerané na vybrané predmety. 
Kvalitným doučovaním pomôžeme nielen žiakom ohrozeným školským neúspechom, ale aj žiakom, ktorí potrebujú pomoc.