Pravidlá pre školy platné od 3. 5. 2021

30. apríl 2021

Pravidlá platné od 03. 05. 2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach na základe COVID AUTOMATU nasledovne:
- škola v II. stupni varovania – červený okres:

 

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-sucinnostou-od-19-4-2021/.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (Príloha č. 1).

Príloha č. 1 [doc]

Príloha č. 1 [pdf]