Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

19. marec 2023

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 /Školský zákon/ Z. z. o výchove a vzdelávaní z dôvodu testovania žiakov 9. ročníkov riaditeľ školy udeľuje na deň 22. 3. 2023 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka.

V tento deň sa bude variť pre žiakov I. stupňa, pre žiakov 9. ročníka, pre zamestnancov školy a dôchodcov.