OZNAM

12. december 2020

O Z N A M

Z dôvodu ročnej uzávierky  je odhlásenie zo stravy možné len do 15.12.2020 (utorok) do 14.00 hod.