O Z N A M

10. september 2021

 O Z N A M

        Na základe prijatia  opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. sp. zn.: OLP/8326/2020
nie je možné vydať stravu do obedára alebo vlastnej nádoby. Strava sa vydáva na tanier, alebo ak sa stravník nestihol vyhlásiť 24 hod vopred je zabalená do jednorazového obalu.

Balenú stravu vydávame od 11.00-11.30 a 13.30-13.45 hod.

     Túto zmenu nebolo možné z časových dôvodov upraviť v prihláške na stravovanie