Ukončenie aktuálneho školského roka

16. jún 2020

Na základe rozhodnutia mesta Michalovce mimoriadne prerušenie vyučovania v 6. až 9. ročníku základných škôl v termíne od 22. 06 do 30.06. 2020 pokračuje.

Žiaci 6. až 8. ročníka prídu do školy až 30.6.2020 na slávnostné ukončenie školského roka a po vysvedčenia. Učebnice si žiaci 6. až 8. ročníka naďalej nechávajú.

Žiaci 9. ročníka prídu do školy 29. júna 2020 (v pondelok) odovzdať učebnice a na nácvik rozlúčky. Dňa 30.6. 2020 prídu na slávnostné ukončenie školského roka a po vysvedčenie.

Slávnostné ukončenie školského roka pre ročníky 1. až 9. bude 30. 06. 2020 o 8.30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli školy.